No Image

Miasto Wrocław

16 lutego 2012 opak 0
Miasto Wrocław

Koncerty jazzowe, wystawy prac malarskich oraz otwarte spotkania z artystami zapraszają do czynnego brania udziału w akcjach związanych z szerzeniem kultury. Miasto Wroclove szczyci się zasobnym repertuarem teatrów tych doświadczonych jakimi są: Teatr Współczesny ale we Wrocławiu są również te młodsze jak teatr Pieśń Kozła. Teatry amatorskie gdzie także grają wykształceni aktorzy dodatkowo zawiązują swoje formy artystyczne. Często grają dobrze znane role w znanych sztukach. Zatem dostęp do różnego rodzaju przedstawień artystycznych jest naprawdę imponujący. W dwutysięcznym dwunastym roku rozstrzygały się decyzje na temat przyznania jednemu polskiemu miastu prawa Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław w 2016 roku. Z wszystkich nadesłanych aplikacji wybrano pomysł Wrocławia. Tematem przewodnim będzie dostęp do sztuki dla grup społecznych, które z różnych względów nie korzystają z niej . Szacuje się że w mieście, które ma ok. 650 000 mieszkańców jedynie 7% korzysta z kultury, chodząc do kina, teatru czy na inne wydarzenia.