No Image

Wręczyca Wielka

27 kwietnia 2016 opak 0
Wręczyca Wielka

Gmina Wręczyca Wielka położona jest na północnych krańcach województwa śląskiego, niedaleko Częstochowy. Część południowa terenów stanowi północny obszar Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą wchodzącego w skład Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego. Wręczyca Wielka to ekologiczny teren, jest to jedna z gmin Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska”. Przyroda. Głównymi elementami wpływającymi na duże walory przyrodnicze gminy są : stosunkowo rozwinięta flora, duża różnorodność siedliskowa, duża lesistość, liczne zachowane wiekowe drzewa oraz dobrze rozwinięta sieć wód powierzchniowych dająca dogodne warunki do dogodne rodzimych gatunków flory i fauny. Zapraszamy do serwisu informacyjnego.