No Image

Mediator sądowy

21 lipca 2021 opak 0
Mediator sądowy

Każdemu w życiu zdarzają się sytuacje konfliktowe, spośród pozoru nie do rozstrzygnięcia. Kiedy spór przybiera na sile, zaś żadna ze stron nie chce odmienić własnego stanowiska, sprawa niejednokrotnie kończy się w sądzie, co nie dosyć że jest czasochłonne i może trwać latami, to wymaga ogromnego nakładu pieniężnego. Alternatywnym wyjściem spośród sytuacji, które wydają się być nie do rozwiązania mogą być mediacje. Jest to metoda rozwiązywania konfliktów przy pomocy osoby trzeciej, tak zwany mediator, jaki pośredniczy w komunikacji między stronami sporu oraz pomaga wypracować satysfakcjonujące wszystkich rozwiązanie. Mają one charakter poufny, nieformalny lub dobrowolny oraz, co ważne, umożliwiają zawrzeć ugodę, która w odpowiednich warunkach nie byłaby osiągnięta wcale lub do jej osiągnięcia konieczne byłyby duże nakłady finansowe.