No Image

Aparaty CPAP

27 września 2016 opak 0
Aparaty CPAP

Bezdech senny jest chorobądotykającą corocznie więcej ludzi (według badań szacuje się, że dotyczy to grupy 24% mężczyzn i 9% kobiet). Dowiedz się, czy jesteś w grupie podwyższonego ryzyka. Najlepsza metoda leczenia bezdechu sennego to wykorzystywanie aparatów CPAP. Aparaty te możemy podzielić na aparaty, które dostarczają podczas snu ciśnienie o stałym, ustalonym przez doktora poziomie a także na aparaty zautomatyzowane, które podczas snu dostarczają zmienne ciśnienie, które jest obliczone przez algorytm urządzenia, dostrajając je do zapotrzebowania organizmu. Powietrze z aparatu CPAP przekazywane jest za pomocą maski. Maski takie można podzielić na: maski twarzowe i maski nosowe. Urządzenia do leczenia bezdechu sennego skierowane są dla ludzi, u których wykryto bezdech senny. Każdy kto che poprawić jakość swojego snu, poprawić koncentrację, a szczególnie wyleczyć bezdech senny mogą po konsultacji z lekarzem zdecydować się na aparaty CPAP.