No Image

Adwokat Kłobuck

15 czerwca 2016 opak 0
Adwokat Kłobuck

Opłaty dla adwokata i radcy prawnego wyznaczone są we odpowiednich rozporządzeniach Ministerstwa Sprawiedliwości. Osobno uregulowano wynagrodzenie adwokata i radcy prawnego za pomoc prawną świadczoną przez kancelarie z urzędu, a osobno za postępowania prowadzone przez adwokata i radcę prawnego ustanowionego z wyboru. Opłata dla adwokata i radcy prawnego w przypadku pomocy prawnej udzielanej z wyboru ustalone jest jako wynagrodzenie minimalne. Adwokat i radcy prawny zwykle nie mogą ustalić wynagrodzenia poniżej stawki minimalnej. Taka sytuacja może zdarzyć się tylko w szczególnie uzasadnionych sytuacjach, które zostaną rozpoznane w kancelarii. Taką sytuacją może być ciężkie położenie finansowe Klienta. Każdy przypadek jest rozpatrywany przez adwokata i radcę prawnego indywidualnie. W celu oceny sytuacji niezbędne jest zjawienie się w kancelarii prawnej i przedstawienie swojej sytuacji życiowej i majątkowej. Adwokaci i radcowie prawni biorą również udział w akcjach pro bono, kiedy to udzielają darmowych porad prawnych na rzecz osób gorzej sytuowanych. Akcje te organizuje się okresowo i są przeprowadzane w kancelarii prowadzonej przez danego adwokata i radcę prawnego.