Kurs złota

Jeżeli tylko pojawia się zagrożenie globalnego spowolnienia gospodarczego lub geopolitycznego (wojna, pandemia), tradycyjnie wzrasta popyt inwestycyjny na złoto jako aktywo ochronne. Ale owa norma nie zawsze się sprawdza. W przypadku poważnego załamania cen, na rynkach wybucha panika. W przypadku braku płynności inwestorzy wyprzedają aktywa, ale metal szlachetny jakim jest złoto może również na krótko stracić na wartości.Tak właśnie stało się w marcu 2020 roku. Jak tylko rozpoczęły się blokady, kurs złota skierował się na południe i zanotował spadki. Aczkolwiek już w kwietniu 2020 roku złoto odzyskało utracony grunt i kontynuowało wzrost. Aczkolwiek wraz ze spadkiem zmienności na rynkach akcji w 2021 roku, popyt inwestorów na złoto zaczął słabnąć. Po podniesieniu stóp procentowych wzrasta rentowność papierów wartościowych (obligacji, akcji). Złoto nie przynosi dochodów z tytułu odsetek, poza rzadkimi przypadkami. Przeto popyt na metal szlachetny zaczyna spadać i ciągnie stawki w dół.

Leave a comment