No Image

WatchDog PFRON

9 maja 2015 opak 0
WatchDog PFRON

PFRON to fundusz, który posiadane środki przydziela między innymi na zatrudnienie osób niepełnosprawnych, a także na ich rehabilitację zarówno społeczną, jak i zawodową. Środki pochodzące z funduszu PFRON są zatem wykorzystywane na różne postaci dofinansowania działalności zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, a pochodzą z obowiązkowych wpłat pracowników jednostek spełniających określone przez przepisy warunki. Aktywność PFRON jest obiektem zainteresowania wielu osób, stąd koncept stworzenia areny wymiany opinii i informacji dotyczących tego organu. Portal Watchdog PFRON stanowi właśnie taką platformę. Watchdog próbuje w sposób samodzielny i bezstronny analizować dystrybucję środków publicznych, które są przeznaczone na wspieranie działalności osób niepełnosprawnych, monitoruje oraz ocenia wszelkie prawne i kompleksowe rozwiązania w sferze zaangażowania osób niepełnosprawnych.