Badanie ziemi

Przed wstąpieniem na rynek jakichkolwiek preparatów chemicznych, muszą one odbyć właściwe badania i uzyskać stosowne certyfikaty. Nie odwrotnie jest ze środkami ochrony roślin. Ażeby precyzyjnie zweryfikować ich skuteczność i wpływ na żywność, warto skorzystać z usług jednostki badawczej Fertico. Na jej stronie wykopiemy wszelakie informacje o doświadczeniach takich jak: analiza gleby, badania mikrobiologiczne ziemi czy badanie analityczne pozostałości pestycydów w żywności. Laboratorium posiada konieczne pozwolenia i dzięki efektom działalności specjalistów, specyfiki ochrony roślin mogą zostać zarejestrowane. Fertico ma trzy ośrodki badawcze w odrębnych miejscach Kraju. Na swojej stronie internetowej wydziela zakładkę dla osób szukających pracy lub stażu.

Leave a comment